Laatste nieuws

Nieuws

Vervolg bijeenkomst WWNV

Geplaatst op 08-06-2012

Van de Werkgeverspunt Raalte ontvingen wij het volgende bericht

Geachte heer/ mevrouw,

Op 3 april 2012 heeft u in het gemeentehuis met het Werkgeverspunt Raalte een bijeenkomst gehad over Wet Werken naar Vermogen. Daarbij is de afspraak gemaakt dat wij u zouden uitnodigen voor een vervolgbijeenkomst.

In het "Lenteakkoord" dat is gesloten tussen VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks, is vastgelegd dat de Wet werken naar vermogen geen doorgang vindt. Het is mogelijk dat een nieuw te vormen kabinet weer plannen zal ontwikkelen die vergelijkbaar zijn met de Wet werken naar vermogen, maar dat is op dit moment onduidelijk.

Om deze reden hebben wij de voorbereiding van de Wet werken naar vermogen stopgezet en daarom worden er voorlopig geen vervolgbijeenkomst gehouden wordt. Op het moment dat er weer een vervolg bijeenkomst zal worden gehouden zullen wij u op de hoogte brengen.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag van u.

Met vriendelijke groet,

Natalie Plantinga
Werkgeverspunt Raalte

Zwolsestraat 16
8100 VB Raalte
06-83597596

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur