Laatste nieuws

Nieuws

Uitnodiging masteravond met spreker Henk Volberda

Geplaatst op 24-04-2013

Van de Kennispoort Regio Zwolle ontvingen wij de volgende uitnodiging:

Op donderdag 6 juni 2013 spreekt Henk Volberda over Innovatie 3.0 tijdens de masteravond die ELLLA en Kennispoort Regio Zwolle samen organiseren. Volberda zet uiteen hoe sociale innovatie werkt en wat het oplevert. De conclusie: met simpele ingrepen zijn enorme winsten te boeken.

Research & development zakt weg in Nederland, evenals innovatie. We hebben steeds meer te maken met een mondialiserende economie en opkomende landen die hogere groeipercentages laten zien. Er zijn zorgen over het kennispeil van organisaties. Toch lopen er heel wat visionaire ondernemers rond en zijn er talloze organisaties die de creativiteit en productvernieuwing juist weten aan te jagen. Hun geheim volgens Volberda? Sociale innovatie.

Volgens Volberda moeten we af van het beeld dat innovatie moet komen uit de technologische hoek. Research & development en fundamenteel onderzoek vormen de eerste fase, die van inventie, maar leiden niet noodzakelijkerwijs tot nieuwe producten en diensten. Langzaam verschuiven we van een industriële diensteneconomie naar een kenniseconomie. In die fase zullen we veel meer dan nu kennis moeten delen en co-creëren. Om innovatie te versnellen, zullen organisaties zich bovendien veel platter moeten gaan organiseren en ervoor moeten zorgen dat kennis sneller bij elkaar komt en sneller omgezet kan worden in producten en diensten. Dat brengt ons volgens Volberda bij de innovatieschijf: fundamenteel onderzoek, co-creatie, vernieuwend leiderschap, menselijk kapitaal, en ten slotte nieuwe organisatievormen.

Als we op nieuwe manieren gaan organiseren en beter leren samenwerken heeft Nederland volgens Volberda geweldige kansen. Doen we dat niet, dan voorziet hij een soort doemscenario waarin we overblijven met bedrijven waar research & development en productie naar het buitenland zijn verdwenen. Dat moeten we niet willen.

Prof. dr. Henk Volberda is hoogleraar Strategisch management en ondernemingsbeleid aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij schreef onder meer het internationaal veel geprezen boek De flexibele onderneming en het boek Innovatie 3.0.

Programma

18.00 uur ontvangst met licht diner bij Grand Hotel Wientjes te Zwolle
19.00 uur lezing Henk Volberda
20.30 uur netwerkborrel

Aanmelden

De kosten voor deze avond zijn  75,00 p.p. U kunt zich tot 1 juni 2013 aanmelden via www.kennispoortregiozwolle.nl/90/. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, en aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Vriendelijke groet,
Marius Woldberg,
directeur