Laatste nieuws

Nieuws

SallandGlas februari 2015

Geplaatst op 31-01-2015

Van SallandGlas ontvingen wij het volgende bericht:

Beste mensen,

Graag brengen we als bestuur van SallandGlas jullie even op de hoogte van het volgende:

Sinds de start van SallandGlas zien we her en der in het land vergelijkbare initiatieven. Op zich is dat mooi, ware het niet dat het ook tot ruis leidt. Zo roepen sommige initiatiefnemers in een pril stadium bedragen die later bijgesteld moeten worden, óf waar een heel andere werkelijkheid achter schuil gaat. Zo lazen we de afgelopen week dat in Hellendoorn glasvezel wordt aangelegd met een bijdrage van 1250 euro. Eerste navraag leert dat dit de kosten exclusief graafkosten boven de 10 meter zijn en dat de gemeenten extra eisen heeft gesteld en dat het bovendien volstrekt ongewis is wie aanlegt, óf er wordt aangelegd en óf er wel providers zijn...

Gisteren kregen we wéér zo'n bericht: de provincie Gelderland gaat samen met tien gemeenten een netwerk aanleggen met een bijdrage per inwoner van 500 euro. Op het eerste gezicht denk je dan: hoe kan dat? "In Overijssel mag van alles niet vanwege staatssteun, en in Gelderland doen ze het wel", zo lijkt het. Als bestuur van SallandGlas hebben we aangegeven daar alles over te willen weten! Met name ook om te kijken of daar mogelijkheden inzitten die wij óók kunnen toepassen. En als die er zijn, zullen we dat zeker doen!

Vooralsnog is deze berichtgeving echter zééér prematuur. Het roept vooral vragen op. Vragen die wij aan de provincie zullen stellen.

Intussen..... is het zaak dat wij ons NIET laten afleiden van ons eigen verhaal. Tot nu toe is SallandGlas, afgezet tegen diverse prille initiatieven, wel zeer concreet én haalbaar. Vanmiddag hebben we een persbericht gestuurd om de inwoners van het buitengebied te informeren én op te roepen te blijven inschrijven. Zie SallandCentraal.nl het persbericht. Uiteraard hebben we ook de wethouders en betrokken ambtenaren van de gemeenten geïnformeerd.

Het leek ons correct om jullie hierover ook actief te informeren. Zodra we meer info hebben, zullen we dat uiteraard laten weten.

Groet, Ben Nijboer en Henny Lammers

SallandGlas