Laatste nieuws

Nieuws

Ondernemend Aanbesteden in de regio Zwolle

Geplaatst op 28-08-2013

Van de KvK Zwolle ontvingen wij het volgende bericht:

Geacht bestuur,

Ruim een jaar geleden zijn de werkgeversorganisaties MKB regio Zwolle, VNO-NCW, Bouwend Nederland, Kamer van Koophandel Oost Nederland, samen met zeventien gemeenten in de regio Zwolle gestart met het project "Ondernemend Aanbesteden in de regio Zwolle". Uw gemeente maakt hiervan ook deel uit.

Doel van dit project is bevorderen dat het MKB gemakkelijker kan inschrijven op aanbestedingen. Hiermee wordt de lokale economie gesteund.

In het afgelopen jaar zijn gezamenlijk forse stappen gezet om dit doel te realiseren. We zijn gestart met het in beeld brengen van het aanbestedingsbeleid van iedere gemeente. Dit bleek onderling nogal uiteen te lopen. Vervolgens zijn in bijeenkomsten met ondernemers en bestuurders de belangrijkste onderwerpen binnen het aanbestedingsbeleid besproken. Centraal op deze bijeenkomsten stond de vraag hoe het gemeentelijk aanbestedingsbeleid ondernemersvriendelijker te maken. De contouren hiervan zijn op het congres "De Nieuwe Hanze" op 12-12-12 in een convenant vastgelegd. In de afgelopen maanden is dit in bijeenkomsten met ondernemers en inkopers van de zeventien gemeenten verder uitgewerkt. Als bijlage treft u het eindresultaat aan. Alle deelnemende gemeenten hebben inmiddels ingestemd met de aanbevelingen uit het rapport.

De komende tijd zal moeten blijken of de uitvoering van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid in de praktijk in lijn ligt met dit ondernemersvriendelijke beleid. Merken mkb-ondernemers inderdaad dat zij beter in beeld zijn bij gemeenten. dat er proportionele eisen worden gesteld? Als gemeenten geen of onvoldoende uitvoering geven aan ondernemersvriendelijk aanbesteden moeten opdrachtnemers een klacht kunnen indienen. Daarom zijn we in gesprek met de gemeenten om een - regionaal - klachtenloket in te richten. Daarnaast zijn er plannen om de praktische uitvoering van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid te monitoren en jaarlijks de ervaringen - zowel positief als negatief - te bundelen.

We gaan er van uit dat het aanbestedingsbeleid een regelmatig terugkerend onderwerp is in uw gesprekken met uw gemeentebestuur. We vragen uw bestuur daarom ook de vinger aan de pols te houden en indien nodig uw gemeente te wijzen op de gemaakte afspraken. Verder stellen wij het op prijs wanneer u uw leden over het bovenstaande informeert.

Met vriendelijke groet,
mede namens
MKB regio Zwolle
VNO-NCW IJsseldelta/Noordoost Overijssel
Bouwend Nederland
Klaas Korterink
Kamer van Koophandel Oost Nederland