Laatste nieuws

Nieuws

Nieuws van de ondernemersvereniging (jan. 2009)

Geplaatst op 13-01-2010
  1. Factuur Office Expert

    Van een van onze leden kregen wij het bericht dat bovengenoemd bedrijf NEP facturen verstuurd. Ga hier dus niet op in.

  2. subsidieregeling VKB = Veiligheid Kleine Bedrijven

    Bijgaand treft u een nieuwsbrief met informatie over een subsidieregeling VKB = Veiligheid Kleine Bedrijven.

  3. "Fiscale stimuleringsregelingen voor innovatie"

    Ook treft u bijgaand een uitnodiging van Kennispoort - regio Zwolle voor een workshop "Fiscale stimuleringsregelingen voor innovatie". Deze workshop wordt gehouden in Zwolle op 27 januari as.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur