Laatste nieuws

Nieuws

Kavels Kole Kermse 2013

Geplaatst op 06-03-2013

Broekland, 5 maart 2013

Beste ondernemers van Broekland,

Zoals u vast allemaal weet zal er op zaterdag 16 maart tijdens de Kôle Kermse weer een veiling worden georganiseerd waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan het Horsthuis.

Hiervoor zijn we zoals elk jaar weer op zoek naar leuke, originele en waardevolle kavels. De meeste van u zijn inmiddels benaderd en hebben positief gereageerd middels het inbrengen van kavels. Omdat we ook de ondernemers die we nog niet benaderd hebben de kans willen geven zich hiermee te profileren sturen we deze mail naar de ondernemervereniging.

Voor het aanmelden van kavels kunt u contact opnemen met de leden van de veilingcommissie (zie BIB januari) of een email sturen naar veiling@kolekermse.nl. Als u wel een kavel wilt indienen maar geen idee heeft wat voor een kavel, dan zijn we natuurlijk altijd bereid om hierin mee te denken.

Het inbrengen van uw kavels heeft naast de sponsoring van het Horsthuis (waar bijna elke Broeklander iets aan heeft) voor u als ondernemer natuurlijk ook voordelen:

  • Enkele dagen voor de veiling verspreiden we de catalogus met een oplage van 900 stuks. Uw bedrijfsnaam wordt hierin vermeld bij uw kavel.
  • Uw bedrijfsnaam zal door onze veilingmeester in de (goed gevulde) tent genoemd worden.

We proberen alle kavels voor zaterdag 9 maart binnen te hebben.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Namens de veilingcommissie,

Marc Bouwhuis
Wellegiesland 6
8107 BN Broekland
0570-530022
marcbouwhuis@hotmail.com