Laatste nieuws

Nieuws

Dertig ondernemers melden zich aan voor OV Broekland

Geplaatst op 11-09-2009

BROEKLAND - Dertig ondernemers uit Broekland hebben zich tijdens een bijeenkomst in de Hoppe aangemeld als lid van een nog op te richten ondernemersvereniging in het dorp.

De officiële oprichtingsvergadering is op 10 november in zaal Hoppe in Broekland. Daarbij zullen ook de Kamer van Koophandel en de gemeente Raalte vertegenwoordigd zijn.

De vereniging, die als werktitel OV Broekland heeft gekregen, wil aanspreekpunt zijn voor Plaatselijk Belang, de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe, de provincie Overijssel en andere bedrijvenverenigingen en Kamer van Koophandel.

De vereniging wil zich bovendien inzetten voor het instandhouden en verbeteren van het ondernemersklimaat in het dorp, het verbeteren van de veiligheid en het behartigen van de belangen van de bedrijven. Ook zou de nieuwe vereniging de onderlinge contacten tussen plaatselijke ondernemers moeten verbeteren.

Plaatselijk Belang Broekland is opgetogen over de oprichting van de nieuwe vereniging. Voor PBBroekland is het van groot belang dat de bedrijven in het dorp zich kunnen blijven ontwikkelen, omdat de gemeenschap met enige regelmaat een beroep doet op financiële en materiële steun bij het organiseren van festiviteiten.

In totaal waren 42 ondernemers aangeschreven voor de avond. Het voorlopig bestuur bestaat uit vier personen, onder voorzitterschap van Michiel Marsman.