Laatste nieuws

Nieuws

Concept winkeltijdenverordening

Geplaatst op 14-10-2013 Van de gemeente Raalte ontvingen wij het volgende bericht:

Op donderdag 12 september hebben wij elkaar gesproken over de aangepaste Winkeltijdenwet. Zoals afgesproken ontvangt u bij deze, ter bespreking met uw achterban, de concept winkeltijdenverordening met toelichting die de gemeenteraad uiteindelijk moet gaan vaststellen.

Een aantal belangrijke punten uit dit concept en de gezamenlijk gemaakte afspraken:

  1. Aanwijzing van maximaal 14 dagen per kern voor openstelling op zondag in kernwinkelgebieden/dorpscentra. De concreet aan te vragen data vanuit de branche kunnen per kern verschillen.
  2. Aanwijzing van maximaal 26 dagen in de gemeente Raalte voor volumineuze detailhandel (winkels buiten kernwinkelgebied.) De exacte invulling is afhankelijk van het voorstel dat uit de branche komt (gewenst is om de dagen niet per kern te laten verschillen, daarnaast is ook afstemming met de dagen in de kernwinkelgebieden gewenst).
  3. Van de genoemde aantallen onder 1) en 2) kunnen maximaal 2 dagen flexibel ingevuld worden gedurende het jaar. Hiermee kunt u inspelen op (onvoorziene) evenementen. Overige data worden, in beginsel vóór het begin van het jaar, door het college van b&w vastgesteld.
  4. Supermarkten krijgen de mogelijkheid om alle zondagen tussen 13.00 en 20.00 uur open te zijn. Dit geldt voor alle kernen. Met deze tijden wordt rekening gehouden met de zondagsrust.
  5. Campingwinkels mogen van 8.00 - 20.00 uur open zijn. Strijdt met de zondagsrust wordt niet waarschijnlijk geacht. De regeling geeft de mogelijkheid om de bestaande praktijk op campings te handhaven om 's morgens ten behoeve van het ontbijt verse etenswaren te halen.
  6. Cafetaria vallen onder algemene vrijstelling van de openingstijden door de week, waardoor ze ook van 22.00 - 23.00 uur open kunnen zijn (zoals nu feitelijk het geval is).
  7. Het college van b&w kan op verzoek individuele ontheffingen verlenen, mits de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel niet op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.
  8. Evaluatie in overleg met de winkeliersverenigingen na 1,5 jaar.

Ik verneem graag vóór maandag 4 november uw reactie over de stukken. Indien u dan niet heeft gereageerd ga ik er vanuit dat u geen aanvullingen heeft en akkoord bent met het voorstel. Ondernemend Broekland was op de avond niet aanwezig, maar wordt bij deze ook uitgenodigd om te reageren.

NAMENS OV BROEKLAND WENST MARTEN JANSEN VOOR 1 NOVEMBER AS EEN REACTIE.

Bijlages: