Laatste nieuws

Nieuws

2e Politiek-café VVD over demografische krimp

Geplaatst op 21-02-2011

De fractie van VVD-Raalte houdt op donderdag 24 februari een politiek-cafe met als thema: Over krimp, kramp en kansen

Nederland krijgt, dat is alom de verwachting, de komende 20 jaar te maken met een dalend aantal inwoners. Het lijkt een onafwendbare realiteit. Het heeft effecten op het aantal te bouwen huizen, het aantal bedrijventerreinen, scholen en de voorzieningen. Dat is landelijk het beeld. Ook het beleid in Raalte lijkt in de ban van deze ‘demografische krimp'.

De vraag is echter: wat zijn de feiten? Op basis waarvan voert de gemeente Raalte dit beleid. Wat zijn de prognoses? Hoe betrouwbaar zijn prognoses? En áls je krimp verwacht, wat moet dan de reactie van de gemeente zijn? Moet je dan de ambities bijstellen? Of juist in actie komen. En wat kun je er überhaupt aan doen? Kortom: alle reden voor een goed gesprek.

Op deze avond zal de VVD-fractie een aantal feiten en stellingen presenteren, die de tongen zeker los zullen maken. De avond is toegankelijk alle besturen van plaatselijke belangen, vitaliteitsgroepen, ondernemersverenigingen en andere belangstellenden. In verband met de voorbereidingen is aanmelden gewenst en dat kan via de mail: piet.pont@planet.nl

Waar: Timmermanshuis in Nieuw-Heeten.
Wanneer: donderdagavond 24 februari 2011.
De avond begint om 20.30 uur